Non-Slip Cutting baord
600 18"x12"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
600 18"x12"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
600 18"x12"x1/2"


Non-Slip Cutting baord
600 18"x12"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
600 18"x12"x1/2"Non-Slip Cutting baord
603 21"x16"x1/2"


 

 

Billy S. M. Yang / Director
Address: No. 18-3, Lane 399, Yung Fang Rd.,
Changhwa, Taiwan
Tel: 886-4-7630668
Fax: 886-4-23209361
Email: cuttingboard@shienming.com.tw

Non-Slip Cutting baord