Non-Slip Cutting baord
101
14-1/2"x8-3/4"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
109
15-3/4"x10"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
120
14-1/2"x8-1/4"x9/16"
Non-Slip Cutting baord
130
16-1/4"x9"x5/8"
Non-Slip Cutting baord
140
17-1/4"x9-3/4"x9/16"
Non-Slip Cutting baord
150
20"x16"x9/16"


Non-Slip Cutting baord
180
10"x6-1/2"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
190
12"x8"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
200
14"x10"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
210
16"x12"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
220
20"x14"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
230
20"x16"x1/2"

 Non-Slip Cutting baord
651 12"x8"
Acrylic Cutting Board

Non-Slip Cutting baord
652 14"x10"
Non-Slip Cutting baord
653 16"x12"
Non-Slip Cutting baord
654 20"x14"Non-Slip Cutting baord
655 20"x15"
Non-Slip Cutting baord
657 14"x7"
Non-Slip Cutting baord
658 10"x7-1/2" 659 7-3/8"x5-1/4"


Billy S. M. Yang / Director
Address: No. 18-3, Lane 399, Yung Fang Rd.,
Changhwa, Taiwan
Tel: 886-4-7630668
Fax: 886-4-23209361
Email: cuttingboard@shienming.com.tw