Non-Slip Cutting baord
310 12"x8"x3/8"
Non-Slip Cutting baord
340 14"x10"x7/16"


Non-Slip Cutting baord
401 9-1/2"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
410 12"x5/16"
Non-Slip Cutting baord
430 14"x1/2" 430 14"x9/16"Non-Slip Cutting baord
520 18"x12"x1/2"Non-Slip Cutting baord
540 17-3/4"x11-1/2"x9/16"
Non-Slip Cutting baord
550 18"x12"x1"


 

 

Billy S. M. Yang / Director
Address: No. 18-3, Lane 399, Yung Fang Rd.,
Changhwa, Taiwan
Tel: 886-4-7630668
Fax: 886-4-23209361
Email: cuttingboard@shienming.com.tw